Bölümler

Aşgabadyň Dokma toplumy

Size 100% pagtadan taýýarlanan žakkard, sütükli hem-de nah mata önümleriniň birnäçe görnüşlerini hödürleýär.

Kärhanamyz hakynda

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2003-nji ýylyň oktýabr aýynyň 21-däki 6433 belgili we 2005-nji ýylyň iýun aýynyň 23-däki 7307 belgili kararlaryna laýyklykda, Aşgabadyň Dokma toplumynyň 1-nji nobaty 2007-nji ýylyň fewral aýynda ulanylmaga berildi.

Aşgabadyň Dokma toplumy Size 100% pagtadan taýýarlanan žakkard, sütükli hem-de nah mata önümleriniň birnäçe görnüşlerini hödürleýär. Biziň dükanlarymyzdan iň täze önümlerimizi elýeterli bahalardan satyn alyp bilersiňiz...

Önümlerimiz

Sütükli mata önümleri:

Çagalar üçin hammam halady

Erkekler üçin hammam halady

Dürli ölçegdaki çalgyçlar

Zenanlar üçin hammam halady

Dürli ölçegli çalgyçlar

Çagalar üçin hammam halady

Zenanlar üçin hammam halady

Erkekler üçin hammam halady
Nah mata önümleri:

Iki adamlyk düşek toplumy (Kreton)

Iki adamlyk sowgatlyk düşek toplumy (Viskon)

Iki adamlyk düşek toplumy (Ranforse)

Iki adamlyk düşek toplumy (Saten)

Iki adamlyk düşek toplumy (Saten)

Iki adamlyk düşek toplumy (Flanel)

Iki adamlyk düşek toplumy (Saten)

Iki adamlyk düşek toplumy (Ranforse)Aşgabadyň Dokma toplumynyň önümleriniň dürli görnüşleri ýerleşdirilen katalogy bu web salgydan alyp bilersiňiz:

Biz bilen habarlaşyň:

Islendik ýüze çykan soraglar, teklipler boýunça, aşakda görkezilen salgylara ýüzlenip bilersiňiz:

Salgymyz:

Aşgabat şäheri,
Bitarap Türkmenistan şaýoly
597

Telefon belgiler:

Tel.: (+993 12) 23 23 52
Tel.: (+993 12) 23 23 69
Faks: (+993 12) 23 23 50

Mail salgymyz:

turan-adt@mail.ru
adttextile@mail.ru
adttextile@gmail.com